CÔNG TY CADIVI ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN TTCK VIỆT NAM 2022

  • 08:52, 21/06/2022
  • 689

Ngày 20/06/2022 vừa qua Vietstock, Hiệp hội VAFE và Tạp chí điện tử FiLi đồng tổ chức đã công bố kết quả IR Awards 2011-2022 (chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất), theo đó công ty CADIVI đã đạt chuẩn về mức độ tuân thủ đúng và đầy đủ về nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022.

 

 

 


Chương trình thực hiện đánh giá hoạt động IR của doanh nghiệp niêm yết hằng năm; bao gồm khảo sát toàn diện về CBTT trên thị trường chứng khoán trong vòng 12 tháng, mở bình chọn IR đại chúng và đánh giá IR từ các định chế tài chính chuyên nghiệp. 
IR Awards ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ CBTT trên thị trường chứng khoán hằng năm thông qua hoạt động khảo sát tất cả doanh nghiệp niêm yết và công bố danh sách Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT. 

Kết quả khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022 cho thấy, số lượng doanh nghiệp niêm yết đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin trên cả hai sàn chứng khoán (HOSE và HNX) là 385/736 đơn vị, chiếm hơn 52% tổng số doanh nghiệp được khảo sát.

 

Khảo sát toàn diện về hoạt động CBTT trên thị trường chứng khoán năm 2022, thuộc Chương trình IR Awards 2022, được thực hiện đối với 736/756 doanh nghiệp, đây là tất cả các tổ chức niêm yết trên HOSE và HNX trước ngày 01/05/2021. Trong tổng số 736 DNNY được khảo sát, Large Cap có 74 doanh nghiệp, chiếm 10% số lượng khảo sát, chiếm gần 85% vốn hóa toàn thị trường; Mid Cap có 229 doanh nghiệp, chiếm 31% về số lượng và tương ứng với 13% vốn hóa toàn thị trường; Small & Micro Cap có 433 doanh nghiệp, chiếm đến 59% số lượng khảo sát nhưng chỉ chiếm vỏn vẹn hơn 2% vốn hóa. Danh sách Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT trên thị trường chứng khoán năm 2022 gồm có 385 đơn vị, tương ứng với tỷ lệ hơn 52%. Đây là những doanh nghiệp niêm yết đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ CBTT trên thị trường chứng khoán ứng với kỳ khảo sát 12 tháng (từ 01/05/2021 đến 30/04/2022). 

Theo đó, cổ phiếu CAV của công ty CADIVI thuộc về nhóm cổ phiếu có vốn hóa thị trường loại vừa (mid cap), với số lượng thống kê là 122 DNNY đạt Chuẩn CBTT năm 2022 trong tổng số 229 đơn vị, tương ứng 53%.

IRAwards2022_BaoCaoKhaoSatCongBoThongTin2022

DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CBTT NĂM 2022 THEO NHÓM VỐN HÓA

Để đạt được danh hiệu trên, công ty CADIVI đã phải đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe của Hội đồng khảo sát như Tuân thủ các quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 và các quy định khác từ các cơ quan Nhà nước liên quan, thời điểm cộng đồng đầu tư tiếp nhận thông tin công bố, phải được niêm yết trên HOSE và HNX trước thời điểm 01/05/2021, kỳ khảo sát kéo dài 12 tháng, từ ngày 01/05/2021 đến 30/04/2022…

Với vị thế vững chắc đã được công nhận trong ngành tài chính – chứng khoán, cùng với sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh trong suốt thời gian qua, công ty CADIVI sẽ phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh của HĐQT đã đặt ra.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại https://vafe.org.vn/ir-awards-2022-385-doanh-nghiep-niem-yet-dat-chuan-cong-bo-thong-tin-tren-thi-truong-chung-khoan-nam-2022-830-973884.html