Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Thông báo

CADIVI công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. 14/11/2023
CADIVI công bố Thông báo số: 6504/TB-QLCĐ ngày 02/11/2023 Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền 02/11/2023
CADIVI công bố Nghị quyết số: 21/2023/NQ-HĐQT ngày 02/11/2023 V/v Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền 02/11/2023
CADIVI công bố Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CADIVI là 50%. 07/10/2023
CADIVI công bố thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin 23/09/2023
CADIVI công bố Giấy xác nhận số: 705017/23 ngày 18/09/2023 về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 20/09/2023
CADIVI công bố Thông báo số: 5355/TB-QLCĐ ngày 18/09/2023 Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền 18/09/2023
CADIVI công bố Nghị quyết số: 19/2023/NQ-HĐQT ngày 18/09/2023 V/v Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền 18/09/2023
CADIVI công bố Thông báo số: 4915/TB-QLCĐ ngày 28/08/2023 Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền 28/08/2023
CADIVI công bố Nghị quyết số: 18/2023/NQ-HĐQT ngày 24/08/2023 V/v Thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền 25/08/2023