Tuyển dụng

25/03/2023

Tuyển dụng nhân viên Kĩ thuật hàng xuất khẩu

25/03/2023

Tuyển dụng nhân viên Bán hàng xuất khẩu

22/09/2022
Tuyển dụng nhân viên Đảm bảo chất lượng
12/11/2021
CHI NHÁNH CADIVI MIỀN BẮC CẦN TUYỂN:
24/03/2020
Tuyển dụng Công nhân sản xuất dây cáp điện