So sánh tính chống ăn mòn điện hóa của lõi composite lõi sợi cacbon vỏ sợi thủy tinh (CTC-Global) với Lõi sợi cacbon vỏ nhôm hợp kim

  • 04:01, 26/03/2021
  • 1004

Báo cáo tham luận khảo sát so sánh về đặc tính chống ăn mòn điện hóa của lõi composite: Lõi sợi cacbon vỏ sợi thủy tinh (theo thiết kế của công ty CTC-Global Hoa Kỳ) với lõi sợi cacbon vỏ nhôm hợp kim.

Bài viết của Khối R&D - công ty CADIVI.


Untitled-1_2

Download tài liệu tại đây.