SẢN PHẨM MỚI: CÁP SẠC H07BZ5-F CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN CHẠY BẰNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN (ELECTRIC VEHICLE - EV)

  • 08:27, 10/06/2022
  • 1034
Trước vấn đề biến đổi khí hậu, xu thế toàn cầu là hướng đến bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, trong đó các phương tiện chạy bằng điện thay thế cho nhiên liệu hoá thạch được đánh giá sẽ là khuynh hướng tất yếu không thể đảo ngược.

 

 

 

 

 


LAO_YYNG_sY_21-06_2