Chứng chỉ Chứng nhận phòng Thử nghiệm dây và cáp điện CADIVI

  • 04:01, 20/05/2014
  • 12878
Công Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Việt Nam đã được Văn phòng công nhận chất lượng của Bộ khoa học và công nghệ ra quyết định số 144.2014/QĐ-VPCNCL về việc công nhận phòng Thí nghiệm : Phòng Thử Nghiệm Dây và Cáp Điện - CADIVI mang số hiệu VILAS 745.
Phòng Thử nghiệm này được phép thử về lĩnh vực : Điện- Điện tử. 

Chung__chi_Cong_nhan_ISO_17025