CÁP VẶN XOẮN HẠ THẾ (LV-ABC)

LV­−ABC ­− 0,6/1 kV

CÁP VẶN XOẮN HẠ THẾ, 2 ĐẾN 4 LÕI, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE