Nhà máy thủy điện Xekaman 3 (Lào)

Sản phẩm : Nhà máy thủy điện Xekaman 3 (Lào)
Địa điểm : dòng Nam Pagnou, nhánh chính của Sê Kaman, tại muang (huyện) Dak Cheung, tỉnh Sekong, CHDCND Lào
Thông tin dự án