Điện mặt trời Mỹ Sơn-Hoàn Lộc việt

Sản phẩm : Sử dụng cáp năng lượng mặt trời H1Z2Z2-K/DATA chôn ngầm, chống mối mọt, cáp CXV/SE-DSTA.
Địa điểm : Ninh Thuận
Thông tin dự án