Dây và cáp điện lực hạ thế

AVV/AWA − 0,6/1 kV & AVV/SWA − 0,6/1 kV

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ PVC

AXV/AWA − 0,6/1 kV & AXV/SWA − 0,6/1 kV

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ PVC