CÔNG TY TNHH MTV CADIVI ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH MTV CADIVI ĐỒNG NAI
Thông tin liên lạc
Đường số 1, KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai
0251 3514128
0251 3514120
Thông tin công ty
Số tài khoản:
  • VND: 102010001769076 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Nhơn Trạch.
  • USD: 102020000187111 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Nhơn Trạch.
Đại diện theo pháp luật: Ông LÊ QUANG ĐỊNH, chức vụ: Tổng Giám đốc