CN CTY CP DÂY CÁP ĐIỆN VN -NHÀ MÁY CADIVI MIỀN ĐÔNG

CN CTY CP DÂY CÁP ĐIỆN VN -NHÀ MÁY CADIVI MIỀN ĐÔNG
Thông tin liên lạc
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - Đồng Nai
(0251) 3 836165 - 3 836187
(84-251) 3 836444
Thông tin công ty
Chuyên sản xuất: • Các loại dây & cáp điện trung, hạ áp.