EVNSPC ký kết các Thỏa thuận khung và Hợp đồng mua sắm dây dẫn cho các công trình ĐTXD năm 2023

  • 07:46, 09/10/2023
  • 184
Sáng ngày 07/10/2023, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức lễ ký kết các Thỏa thuận khung và Hợp đồng mua sắm dây cáp điện và thiết bị đóng cắt, tụ bù, tủ trung và hạ áp phân phối các loại thuộc kế hoạch mua sắm tập trung vật tư thiết bị trung hạ thế cho các công trình đầu tư xây dựng năm 2023.

Tham gia ký kết gồm Tổng Giám đốc EVNPSC, Giám đốc 19 Công ty Điện lực thành viên thuộc EVNSPC và các đối tác cung cấp dây dẫn, thiết bị đóng cắt, tụ bù, tủ trung và hạ áp phân phối.

Trên cơ sở nhu cầu VTTB cho công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên và VTTB dự phòng của các đơn vị thành viên, năm 2023 EVNSPC chủ trương tổ chức đấu thầu, mua sắm tập trung VTTB trung và hạ thế với mục tiêu tối ưu hóa chi phí, tăng tính cạnh tranh, chủ động công tác quản lý VTTB, lựa chọn được nhà thầu chất lượng,…Theo đó, EVNSPC sẽ ký các Thỏa thuận khung và các Công ty Điện lực thành viên ký hợp đồng với các nhà thầu trúng thầu với số lượng và thời gian theo nhu cầu thực tế của đơn vị.

Cụ thể trong năm 2023, EVNSPC đã phát hành 20 gói thầu mua sắm VTTB trung và hạ thế gồm: 03 gói VTTB 22kV các loại, 09 gói MBA phân phối các loại và 08 gói dây dẫn các loại.

260ce5cc7931ad6ff420

Ông Lê Quang Định, Tổng Giám đốc Công ty CADIVI ký hợp đồng với Công ty Điện lực Đồng Tháp cho Gói thầu số 5: Mua sắm dây dẫn các loại cho các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh và Hậu Giang